Vodenje izgradnje infrastrukturnih priključkov elektrike in vode na poslovnem objektu v Mengšu, ureditev cestne zapore za prekop ceste in ureditev dokumentacije za priklop objekta na vodovodno in elektro omrežje.

Kratek opis: izvedba vodovodnega in elektro priključka za poslovni objekt

Leto: 2018

Posebnosti: vodovodni priključek - priklop na cesti, potrebno pridobiti cestno zaporo