Ekobus, gradbene storitve

JA Company

Responsive joomla template for company

Glavna dejavnost podjetja Ekobus gradbene storitve s.p. je gradbeni nadzor skladno z ZGO 1-B vseh vrst objektov in gradbeni nadzor s koordinacijo projektov. Našim strankam nudimo kvalitetno storitev s ciljem zadovoljitev stranke v času gradnje in tudi v času uporabe objekta.

Namen nadzora nad gradnjo je zagotovitev kakovostne realizacije gradbenega projekta, ki mora zadostiti vsem predpisom na področju gradbeništva. Prav tako mora biti izvedba skladna z ZGO 1-B, projektno dokumentacijo kot tudi investicijsko dokumentacijo naročnika.

Poskrbimo za vse potrebno pri nadzoru nad gradnjo, ki zajema:
• Uvedba izvajalca v delu,
• Nadzor nad kvaliteto izvedenih gradbenih, obrtniških ter instalacijskih del,
• Podpis gradbenih dnevnikov,
• Pregled in potrditev količin izvedenih del (gradbena knjiga),
• Nadzor, da se gradnja izvajal v skladu s projektno dokumentacijo in pogodbo,
• Sodelovanje pri dogovorih z izvajalci in projektanti glede izvedbe detajlov,
• Organizacija postopka tehničnega pregleda in priprava dokumentacije in pridobitev uporabnega dovoljenja
• Izvedba primopredaje objekta naročniku
• Spremljanje projekta in poročanje naročniku o poteku del

Naše reference so na ogled v fotogaleriji s kratkimi opisi: -->klik<--

Na podlagi pridobljenih večletnih izkušenj s področja gradbeništva in vodenja gradbenih projektov nudimo storitev vodenje projektov tako pravnim in fizičnim osebam. Vodenje projektov je kompleksno in zelo specifično področje, ki zahteva znanje, čas, timsko delo, občutek za delo z ljudmi, potrpežljivost. Strankam nudimo kvalitetno storitev s ciljem zadovoljiti naročnika, mu prihraniti čas in denar. Za naše stranke pripravimo poročilo, mnenje, finančno poročilo, analize ponudb, popise del za posamezne projekte ali stanje projekta.

Vodenje gradnje objektov s pooblaščenim inženirjem IZS:

  • Vodenje gradnje objekta od uvedbe v delo do pridobitve uporabnega dovoljenja in primopredaje objekta investitorju,
  • Koordiniranje obrtniških del,
  • Vodenje obračunov,
  • Usklajevanje detajlov in projektov s projektanti,
  • Terminsko spremljanje poteka del,
  • Priprava dokumentacije za tehnični pregled
  • Izvajanje koordinacije varstva pri delu.