Po sami izvedbi pripravljalnih del in po izvedbi analiz projekta sledijo pogajanja z izvajalci za izvedbo del za najugodnejšega ponudnika iz terminskega in predvsem finančnega vidika.