Finančno spremljanje gradbenega projekta je ključno, saj skrbimo, da projekt nima likvidnih težav ob enem pa ugoden finančni rezultat ob zaključku gradnje. Pomemben je pa tudi terminski kontroling, saj s tem pravočasno zaključimo projekt.