Pri sami gradnji je zelo pomembna analiza gradbenega projekta ta zajema:

  • Terminska/časovna analiza,
  • Analiza pridobljenih izvajalskih ponudb,
  • Analiza stroškov – finančni plan,
  • Pokalkulacijska analiza.